Hakkımızda Hakkımızda

Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme & Öğretme Sürecine Entegrasyonu

Human and Robot Fingers

Geleceğin Robot Mühendisleri

Proje Amacı:

Eğitsel robotik teknolojisinin bilimsel öğrenme öğretme sürecine entegrasyonuyla temel yeterliliklerin geliştirilmesine katkı sunarak konsorsiyum içinde bilimsel okuryazarlığı geliştirmektir.

Projenin Yaklaşımı ve Odak Noktası:

Bu proje, bireylerin karmaşık zorluklara nasıl yaklaşacağını belirleyen eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ile iletişim ve işbirliği halinde çalışma ve diğer 21.yy temel yeterliliklerin; temel okuryazarlık denilen okuma, matematik ve bilimsel okuryazarlığı gibi günlük olaylara uygulanış becerilerini etkilemesi temelinden yola çıkmıştır. Projenin ODAK noktası, temel yeterliliklerle bilimsel okuryazarlık arasındaki ilişkidir.

Proje Hedefleri

  1. 3 fikri çıktı geliştirerek hedef gruplar için eğitsel robotiğin entegre edildiği bilimsel öğrenme öğretme süreciyle ilgili ortak ülkelerin eğitim bağlamıyla uyumlu yenilikçi bilim öğrenme öğretme stratejisi geliştirme.
  2. Disiplinler arası bilim öğretiminde farklı öğretim modelleri, ölçme değerlendirme ve robotik yöntem/teknikler konusunda ortak kuruluşlardan 42 personelin bilgi becerisini artırma.
  3. 5 büyük ölçekli çarpan etkinliği ve diğer yaygınlaştırma faaliyetleri düzenleyerek; bu ortaklık kapsamında geliştirilen entellektüel çıktıların kullanılması ile ilgili en az 200 Bilim öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 100 uzmanın bilgi becerisini geliştirme.
  4. 10-17 yaş grubu öğrencilerin temel yeterlilik ve bilimsel okuryazarlığını eğitsel robotik aracılığıyla geliştirmek.
  5. Ortaklar arası uzun soluklu inovatif işbirliği geliştirmektir.

Hedef Kitle:

  • 10 - 17 yaş arası öğrenciler
  • Bilim öğretmenleri
  • Bilim öğretmen adayları