E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

SESİN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

Mühendislik tasarım süreci ilkelerine uygun olarak hazırlanan etlinliğin amacı,sesin madde ile etkileşimi. Ses sensörü yardımı ile sessiz yapılar tasarlar

Engineering Design Process Model
Mathematics Information Technologies Physics Science
the ability to take initiative Digital skills Entrepreneurship Collaboration and working in communication Creativity Critical and analytical thinking Problem solving skill
Sustainable Cities and Communities
10-17 years old