E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

NEM MİKTARINDAN SULAMA İÇİN ZAMAN TAYİNİ YAPILMASI

Problem tabanlı öğrenme modeli ilkelerine uygun olarak hazırlanan etlinliğin amacı; kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirleyerek çözüm önerileri sunulmasıdır. Ayrıca küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarının sorgulanmasıdır. İklim Eylemi- Sorumlu Üretim ve Tüketim kalkınma hedeflerine odaklanmaktadır.

Problem Based Learning Model
Science
the ability to take initiative Entrepreneurship Digital skills Collaboration and working in communication Creativity Critical and analytical thinking Problem solving skill
Responsible Production and Consumption Climate Action
10-14 years old