E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

EV İÇİ ISI UYARI SİSTEMİ

Problem tabanlı öğrenme modeli ilkelerine uygun olarak hazırlanan etlinliğin amacı; yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin vurgulanması ve farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışılmasıdır. Erişilebilir Temiz Enerji-Sorumlu Üretim ve Tüketim kalkınma hedeflerine odaklanmaktadır.

Problem Based Learning Model
Science
Collaboration and working in communication Creativity Critical and analytical thinking Problem solving skill
Responsible Production and Consumption Accessible and Clean Energy
10-14 years old