E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

Engelsiz Yaşam

Bu etkinlik, sorgulamaya dayalı öğrenme modeli üzerine inşa edilmiştir. Etkinliğin amacı, ışık-madde ve ses-madde etkileşimi temelinde teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırması için kullanılmasıdır. Etkinlikte, Lego Mindstorms EV3 robotik seti ve sensör olarak ultrasonik sensör kullanılmıştır. Engelli bireyler için sürdürülebilir şehirler ve toplumlar kalkınma hedefine odaklanmaktadır.

Inquiry-Based Learning
Informatics Science
Problem solving skill Collaboration and working in communication Creativity Critical and analytical thinking Entrepreneurship Digital skills
Sustainable Cities and Communities
10-14 years old