E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

AKILLI SULAMA SİSTEMİ

Proje tabanlı öğrenme modeline göre geliştirilen bu etkinliğin amacı, sürdürülebilir bir yaşam için kaynakların etkili kullanımında teknolojiden faydalanmayı amaçlamaktadır. Etkinliğin ana teması; sıfır açlık, iklim eylemi ile sorumlu üretim ve tüketimdir.

Project Based Learning Model
Informatics Science
the ability to take initiative Entrepreneurship Digital skills Collaboration and working in communication Creativity Critical and analytical thinking Problem solving skill
Zero Hunger Climate Action Responsible Production and Consumption
11-16 years old