E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

SU SEVİYESİ SENSÖRÜ İLE MEYVELERİN İLAÇLANMA ZAMANININ TESPİT EDİLMESİ

Problem tabanlı öğrenme modeli ilkelerine uygun olarak hazırlanan etlinliğin amacı; kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirleyerek çözüm önerileri sunulmasıdır. Ayrıca küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarının sorgulanmasıdır. Temiz Su ve Sanitasyon- Sorumlu Üretim ve Tüketim – Sağlık ve Kaliteli Yaşam kalkınma hedeflerine odaklanmaktadır.

Problem Based Learning Model
Science
the ability to take initiative Digital skills Entrepreneurship Creativity Collaboration and working in communication Critical and analytical thinking Problem solving skill
Health and Quality Life Responsible Production and Consumption Clean Water and Sanitation
10-14 years old