E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

NABIZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Sorgulamaya dayalı öğrenme modeline göre geliştirilen bu etkinliğin amacı, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemi ve teknolojiyle farkındalık oluşturmaktır. Etkinliğin ana teması, sağlıklı ve kaliteli yaşamdır. Etkinlikte, Arduino dijital teknolojiis kullanılmıştır.

Inquiry-Based Learning
Informatics Science
the ability to take initiative Entrepreneurship Digital skills Critical and analytical thinking Collaboration and working in communication Problem solving skill
Health and Quality Life
10-13 years old