E-Workbook Detail E-Workbook Detail

E-Workbook Detail

GÜNEŞ ENERJİM / ARABAM

Science E-Robot Team
Resources

Bu etkinlik, sorgulamaya dayalı öğrenme modeli üzerine inşa edilmiştir. Etkinliğin amacı, ışık – madde etkileşimi, yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümleri etkileşimi temelinde teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırması için kullanılmasıdır. Etkinlikte, Lego yenilenebilir enerji robotik seti kullanılmıştır. İklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kullanımın önemi bağlamında erişilebilir ve temiz enerji kalkınma hedefine odaklanmaktadır.

Inquiry-Based Learning
Science
Digital skills Entrepreneurship Critical and analytical thinking Creativity Collaboration and working in communication Problem solving skill
Climate Action Accessible and Clean Energy Responsible Production and Consumption
10-17 years old